pozadi 2
FILINGER FILINGER FILINGER FILINGER FILINGER

FILINGER a.s. - reklama pro časopis Konstrukce 2005

Reference o firmě a jejich významných stavbách v daném roce najdete v základní nabídce: HISTORIE FIRMY.


maskot firmy

Maskot firmyGet the Flash Player to see this slideshow.

Srovnání | Výhody | Normy | Certifikace | Sortiment | Reference

Styk s přesahem proti šroubovaným spojkám

„Stále ještě jsou armovací oceli tradičním způsobem spojovány pomocí styku přesahem. Stavební inženýři, architekti a ti, kdo testují materiály, však mezitím dospěli k názoru, že styk přesahem je proti šroubovaným spojkám spíše nevýhodný.“Styk s přesahem


Nosnost spojení přesahem závisí na betonu. To znamená nedostatek strukturní integrity a kontinuity betonových konstrukcí.

Jak je spolehlivý styk s přesahem ?
 Styk s přesahem získává svoji nosnost ze spojení s betonem.
 Čím vyšší je mez průtažnosti, tím vyšší je potřebná délka přesahu.
  Nevýhodné chování za nízkocyklové únavy.
 V oblasti spoje je často třeba použít dodatečné příčné vyztužení.

Konstrukční omezení
 Obvykle je u betonářských ocelí, které jsou namáhány tahem,žádoucí větší délka přesahu, než u ocelí, které jsou pod tlakem, při stejném průměru tyče.
  Při spojení přesahem se zdvojnásobuje množství betonářské oceli.
  Při příliš velké hustotě vyztužení může být ovlivněna tekutost větších přísad do betonu.

Skryté náklady
 Čím větší je průměr tyče, tím větší je přesah.
 Čím nižší je pevnost betonu, tím delší je potřebná délka oceli.
 Korozivzdorné, nanášené betonářské oceli jsou drahé a vyžadují někdy větší délku.
 Spojení přesahem vyžaduje časově náročné výpočty, což může vést k chybám ve výpočtu a zvýšeným předběžným odhadům nákladů.Mechanické spojky LENTON(šroubované spojky)


Mechanická spojení betonářské oceli zajišťují průchod zatížení nezávisle na jakosti a případné nepřítomnosti betonu.

Spolehlivost
 Poskytují stejnou nosnost, jakou má betonářská ocel bez spojek.
 Přenos síly, houževnatost, nezávisí na pevnosti betonu.
 Poskytují větší pevnost i při seismických nebo jiných přírodních nebo člověkem zaviněných okolnostech.
 Výborné vlastnosti při namáhání za zatížení, které není převážně stálé.

Výhodné při konstrukci
 Zmenšují místní hustotu vyztužení a zlepšují kvalitu betonu.
 Povolené využití maximálního povoleného stupně zatížení.
 Spojky LENTON lze umístit na libovolném místě.
 Pevnost spoje nezávisí na geometrii oceli.
 Jedinečný kónický závit nepotřebuje žádné kontramatky a poskytuje tvarově stálé spoje bez prokluzu. Zabraňuje zkřížení při zašroubování.
 Pružné konstrukční možnosti. Mohou být spojovány všechny délky, druhy oceli, průměry a kombinace různých průměrů tyčí.

Hospodárné
  Není nutná žádná zvláštní řemeslná zručnost, žádné zvláštní nástroje ani odborné znalosti, snížené náklady na pracovní sílu.
 Jednoduchá a rychlá kontrola spoje.
 Není třeba připojení na síť.
 Zrychlené plánování staveb, optimalizace nákladů a zvýšená efektivita.
 Vyžadují méně drahé pracovní doby jeřábu.
 Snížené materiálové náklady, vyžadují méně betonářské oceli.
 Snadno použitelný závitořez je zpravidla používán v dílně.
 Protože většina práce probíhá v dílně, zrychluje se tím plán výstavby.


podpěra - nosník

Další výhody
 LENTON nabízí vynikající zatížitelnost, eventuelně dráhu pro svedení blesku pro zemnění budov.
 Odolné zatížení spoje, způsobené činností člověka nebo přírodními podmínkami.
 Zvýšená pevnost ve smyku.
 Zlepšuje životnost staveb.


stěna - strop
Koncové kotvení LENTON, ideální pro spojení mezi stěnami a stropy.

FILINGER - paticka